Thống kê truy cập
Định vị xe cẩu

dinh vi xe cauBáo cáo nâng/hạ cẩu cung cấp thông tin chính xác về thời gian, địa điểm của mỗi lần cần cẩu hoạt động. Thông qua báo cáo nâng/hạ cẩu, lãnh đạo công ty có thể kiểm soát được


 

 

 

 

 

 

Tính năng:

- Lái xe có cẩu hàng đúng vị trí, thời gian giao hẹn với chủ hàng hay không.

- Phát hiện sai phạm khi lái xe bốc hàng “chui” cho chỗ khác mà không qua sự đồng ý của quản lý.

- Giúp bộ phận kế toán, kinh doanh xác định quãng đường vận chuyển thực tế để tính phí khách hàng.

- Kiểm soát thời gian nổ máy thực sự của xe khi xe dừng lâu để cẩu hàng.

- Tính toán nhiêu liệu của xe thông qua cảm biến nhiên liệu.

 

^ Về đầu trang