Thống kê truy cập
Định vị xe bê tông

dinh vi xe be tongKiểm soát được tình trạng quay bồn, dừng quay, xả bồn tại mọi thời điểm kể cả quá khứ.


 

 

 

 

 

Tính năng và lợi ích mang lại:

- Báo cáo, cảnh báo các vị trí xả bồn, thời gian ngừng quay bồn trên đường đến nơi cần cung cấp.

- Cảnh báo, báo cáo xe nếu quá tốc độ hoặc dừng sai so với quy định.

- Báo cáo tổng hợp số chuyến kinh doanh.

- Báo cáo về Kilomet (km) có hàng, km không hàng, thời gian bom quay để quy đổi ra nhiên liệu.

- Cảnh báo nếu nhiên liệu hao hụt bất thường (lắp thêm cảm biến nhiên liệu).

^ Về đầu trang